Šta je VPN? – Sve što treba da znate

Sigurno ste nekad čuli o različitim nivoima zaštite digitalne privatnosti, a sa druge strane se možda i pitali koji je najbolji način da zaštitite svoj boravak na intenetu nezavisno da li je za frilens usluge, korporaciju, preduzetnički poduhvat i slično.

Nažalost, svedoci smo brojnih prevara na internetu kao i različitih vidova sajber napada koji nekada nanose i višemilionske štete određenim pravnim i fizičkim licima. 

Shodno da je naša svakodnevica bukvalno prebačena na digitalno, internet nebo, postavlja se pitanje šta učiniti da ovo zaustavimo.

Iako postoje različiti vidovi zaštite, onaj verovatno najpopularniji, a gotovo izvesno i najbolji je VPN.

Šta je on, kako funkcioniše, od čega se sastoji, koji su benefiti korišćenja, i kako na posletku izabrati onaj pravi za Vas? Odgovore na ova, a i mnoga druga pitanja vezana za VPN, možete naći u ostatku ovog teksta.

Uvod u VPN

Kako bismo bolje prišli temi, neophodno je prvo da definišemo sam pojam VPN-a.

Definicija VPN-a

VPN je engleski akronim za Virtual Private Netowork, koji u prevodu znači „virtualne privatna mreža“. Iako je prevod pomalo rogopadan, na neki način VPN i jeste vrsta privatne mreže, gde Vi, Vaš boravak, odnosno korišćenje interneta, prebacujete na privatnu mrežu.

Bolja i konkretnija definicija VPN bila bi je VPN alat koji omogućuje vezu između Vašeg kompjutera i servera na nekoj drugoj lokaciji preko koga Vi dalje nastavljate korišćenje interneta.

Drugim rečima VPN stvara sigurnu konekciju između Vašeg uređaja i interneta, koristeći tu drugu „udaljenu“ lokaciju tj server kao posrednika između Vas i interneta.

Plastičan primer kao objašnjenje VPN-a bio bi agent za prodaju nekretnina. Recimo da Vi želite da kupite stan, tražite ga već neko vreme i konačno ste ga našli, na prvi pogled Vam sve deluje idealno, ali niste sigurni oko detalja kao što su da li je cena realna, dokumentacija, ugovori, papiri, vlasnički listovi i slično.

Ovde se odlučujete da angažujete agenta za nekretnine, koji će biti posrednik u ovoj transakciji i koji će sve ove stvari uraditi i proveriti za Vas, kako ne biste bili prevareni i napravili pogrešnu investiciju. VPN suštinski predstavlja tog posrednika, odnosno mehanizam preko kojeg se Vi konektujete na javnu internet mrežu.

Način funkcionisanja VPN-a

Osnovne uloge VPN-a su sigurnost, obezbeđivanje privatnosti, autentifikacija i zaštita od upada.

Ovo VPN radi pomoću dva koncepta, odnosno enkripcije i tunela.

  • Tuneli (tunneling) su protokoli na internetu pomoću kojih se omogućava prolaz podataka kroz (od) privatne mreže do javnih mreža, tj interneta.
  • Enkripcija omogućava da se sakrije priroda tih podataka prilikom prolaska kroz tunel. Još jedan plastičan primer za ovo bi bila predsednička pratnja. Tunel bi u ovom slučaju predstavljala brza, blindirana vozila, dok je enkripcija činjenica da se u pratnji nalazi nekoliko istih vozila, tako da javnost (neko sa strane ) nikad sa sigurnošću ne zna u kom je vozilu predsednik.

Pored tunela postoji još mnoštvo različitih protokola koji su neophodno za adekvatno funkcionisanje VPN-a, kao što su IPsec (Internet Protocol Security) koji omogućava usaglašenost sa poslednjom verzijom opšteg internet protokola IPv6, Transport Security Layer (SSL/TLS) ovaj protokol omogućava da se čitav saobraćaj jedne mreže ubaci u tunel, i još mnogi drugi.

Naravno, sve ovo ne bi bilo moguće bez „kamena temeljca“ VPN-a, a to je server. Upravo taj server predstavlja posrednika između Vas i interneta i omogućava bezbednu i osiguranu konekciju na mrežu.

Tipovi VPN-ova

Iako postoji mnoštvo različitih VPN-ova, svi oni se mogu svrstati po određenim tipovima. Neka osnovna klasifikacija deli VPN-ove na sledeće tipove:

  • Remote access

Ovo lajički znači „udaljena mreža“, što na neki način i opisuje metod funkcionisanja ovog tipa VPN-a. Naime, VPN remote access tipa će Vas konektovati na određenu host lokaciju, koja će služiti kao lokalna mreža (Local area network). 

Ovakav tip je pogodan za preduzeća, kada na primer postoji potreba za intranetom (mrežom unutar nekog sistema), tako da ljudi sa različitih lokacija mogu imati pristup nekoj mreži koja sa druge strane nije dostupna svima na internetu.

  • Site-to-site

Ukoliko radite u korporaciji sigurno ste se susreli sa ovim tipom VPN-a. 

Upravo ovaj tip VPN-ova omogućava različitim lokacijama, u slučaju korporacija, zaposlenim ljudima širom sveta da imaju bezbedan pristup internetu, tako što sve lokacija suštinski ujedinjuje u jednu. 

Ovo čine preko određenih centara podataka ili servera, gde se na primeru komanije, jedan zaposleni prvo konektuje na taj centar, pa odatle na internet. 

U isto vreme ovaj VPN gradi most između razliitih korisnika iste mreže, a takođe, neretko, se primenjuje u sadejstvu sa Remote access tipom VPN-a.

  • Peer-to-peer

Ovaj tip VPN-a predstavlja reciprocitet prošlog. Kao što je za site-to-site rečeno, on koristi određeni centar na koji se „kače“ korisnici mreže, dok se kod peer-to-peer-a ne koristi centar, već VPN obezbeđuje direktno povezivanje (tunel) između dva korisnika. 

Isto tako, obezbeđuje i višestruko povezivanje korisnika, s tim što je akcenat na direktnom, odnosno da ne postoji centralizovana mreža, već je sve decentralizovano, a svaki korisnik predstavlja po jednu tačku spajanja. 

Shodno tome da je ovaj VPN zasnovan na peer-to-peer mreži, najbolji primer za opis ovakve mreže su Torrent-i, gde vi suštinski skidate Torrent fajlove direktno od korisnika koji su ih drže u okvirima svoje mreže.

Zašto je bitno koristiti VPN?

Sigurnost i privatnost

Na prvom mestu ono što bismo izdvojili je sigurnost i privatnost.

Ako istražite malo o tome kako da pristupite Vašem modemu u kući (uglavnom je različito za sve modeme i neretko pišu insturkcije i na samom modemu), moći ćete da vidite bukvalno sve korisnike na Vašoj internet mreži, njihove pretrage, a neretko i podatke kao što su mejl adrese, šifre, korisnička imena, brojeve kartica…

Sada zamislite da ovo neko može uraditi Vama i tako zloupotrebiti Vaše podatke, iskoristiti ih za svoju korist i naštetiti Vama. VPN će Vam omogućiti da „sakrijete“ svoje lične podatke i zaštite Vašu privatnost upravo svojom posredničkom ulogom.

Prevencija upada

Na prvom mestu ovde se cilja na poslovan svet. Imajući u vidu današnju svakodnevicu, gde se korporativni poslovi mogu raditi jednako iz kuće, iz kancelarija kao i iz lokalnog kafića, isto tako ovo znači konektovanje na internet putem različitih mreža.

Kao što je prethodno objašnjeno iole digitalno pismenija osoba može pristupiti nekim Vašim osnovnim podacima, ukoliko ste koristili njihovu mrežu, a oni iskusniji i zlonamerniji sigurno mogu iskoristiti Vaš kompjuter i nalog na kompanijskom mreži koju posedujete kao oruđa za sajber napad, i time načine ozbiljne štete kompaniji.

VPN suštinski enkriptuje Vaš pristup tako da se ne može ući u trag Vašoj konekciji, s tim u vezi neće postojati mogućnost da neko izvrši upad.

Otklanjanje restrikcija

Sigurno ste videli nekada natpis na aplikaciji koju ste želeli da skinete „nedostupno u Vašem regionu“.

lokalna restrikcija

Da, baš to.

To se zove lokalna restrikcija, kada određeni sajt ne dozvoljava korisnicima iz pojedinih regiona da skidaju sadržaj sa njihovih sajtova, prodavnica i slično. Ova prepreka se uklanja tako što ćete Vašu konekciju „prebaciti“ u neki drugi region, što upravo VPN za Vas čini.

Kao što je objašnjeno u početku teksta VPN Vam može obezbediti konekciju takvu da se Vi putem posrednika konektujete na internet, a Vaša lokacija će se očitavati na osnovu lokacije VPN-a. Najčešće su VPN mreže upravo locirane u regionima gde je većinski sadržaj omogućen.

Anonimni download

Sve Vaše aktivnosti na internetu su, kao što je već rečeno, enkriptovane. S tim u vezi možete i skidate bilo kakav sadržaj bez mogućnosti da Vam neko uđe u trag. Ovo je posebno korisno kod skidanja fajlova putem Torrent-a, shodno činjenici da je u velikom broju zemalja isto ilegalno.

Kako izabrati pravi VPN za Vas?

Iako na prvi pogled deluje da ne možete pogrešiti sa VPN-om koji god izabrali, to ne mora da bude slučaj. Pored svojih dobrih osobina VPN ima i svoje mane. 

Na primer VPN može usporiti Vašu internet brzinu, a sa druge strane može koštati dosta novca, a biti zabranjen u našoj zemlji.

Tako da prvo što treba da imate na umu je Vaša potreba za VPN-om. Ukoliko je ona lična, osnovni nivoi zaštite privatnosti i sigurnosti na internetu, što gotovo svaki VPN provajder nudi su dovoljni. 

Ako je pak za neki kompleksniji sistem onda bi trebalo sagledati sve sigurnosne karakteristike koje određeni provajderi nude.

Slično kao i za prethodno politike privatnosti određenog VPN-a su važna stvar, iako VPN štiti Vašu privatnost u isto vreme i sakuplja određene odatke, te je neophodno izučiti tačno o kojim podacima je reč, i da li Vam odgovara činjenica da se oni sakupljaju.

Pokriće lokacija, pored toga što serveri neretko ne mogu pokriti ceo svet, pravne prepreke takođe mogu biti na putu, gde su određeni VPN provajderi zabranjeni u pojedinim zemljama, te bi valjalo detaljno proveriti iste pre samog izbora.

Mogućnosti VPN-a su takođe stvar koji morate sagledati, jer nemaju svi provajderi iste kapacitete. Pod neke osnovne mogućnosti misli se na brzinu, performanse broj uređaja, kompatibilnost sa različitim sistemima… 

Opet vraćajući se na prvobitnu priču, sve u skladu sa Vašim potrebama. Isto tako imajte u vidu da uvek postoji neka finesa koju jedan provajder nudi a drugi ne, kao što su cloud skladištenja, menadžeri lozinki i slično.

Ono što Vam mi možemo ponuditi je naša lista ručno izabranih top 5 najboljih VPN provajdera za Srbiju.

Zaključak

Sumirajući sve i sagledavajući današnju svakodnevicu, jasno je da živimo u jednom dvostrukom svetu, koji se pored onog fizičkog, dešava i u digitalnom prostoru.

Sigurnost i privatnost su postale neophodnosti, jer je porastom našeg boravka u digitalnom internet prostoru, porasla i opasnost i pretnja sa kojom se možemo suočiti u istom. 

VPN je svakako nešto što nam ovo može pružiti, a pogotovo ukoliko zasnivamo i naše poslovanje na internetu nebu.

Kako bismo adekvatno primenili ovaj zaista korisni alat, potrebno je da budemo upoznati sa konceptima njegovog funkcionisanja, i onda na osnovu naših potreba sagledamo sve benefite i nedostatke svih pojedinačnih VPN provajdera, jer jedino tako možemo da napravimo pravi izbor za nas.