Politika privatnosti

Politika Privatnosti

Poslednji put ažurirano: 23. maja 2024.

Ova Politika privatnosti opisuje naše politike i procedure u vezi sa prikupljanjem, korišćenjem i otkrivanjem vaših informacija kada koristite Uslugu i informiše vas o vašim pravima na privatnost i kako vas zakon štiti.

Koristimo vaše lične podatke da bismo pružili i unapredili Uslugu. Korišćenjem Usluge, pristajete na prikupljanje i korišćenje informacija u skladu sa ovom Politikom privatnosti.

Tumačenje i Definicije

Tumačenje

Reči čije je početno slovo veliko imaju značenja definisana pod sledećim uslovima. Sledeće definicije imaju isto značenje bez obzira da li se pojavljuju u jednini ili u množini.

Definicije

Za potrebe ove Politike privatnosti:

Nalog znači jedinstveni nalog kreiran za vas da biste pristupili našoj Usluzi ili delovima naše Usluge.

Povezani subjekat znači entitet koji kontroliše, koji je kontrolisan od strane ili je pod zajedničkom kontrolom sa nekom stranom, gde “kontrola” znači vlasništvo od 50% ili više akcija, vlasničkih interesa ili drugih hartija od vrednosti koje daju pravo glasa za izbor direktora ili drugih upravljačkih vlasti.

Kompanija (u daljem tekstu “Kompanija”, “Mi”, “Nas” ili “Naše” u ovom Ugovoru) odnosi se na Bogdan Krstić PR Kruševac, Svetog Save 12, Kruševac.

Kolačići su male datoteke koje se postavljaju na vaš računar, mobilni uređaj ili bilo koji drugi uređaj od strane veb-sajta, koje sadrže detalje o vašoj istoriji pretraživanja na tom veb-sajtu među mnogim drugim upotrebama.

Država odnosi se na: Srbiju

Uređaj znači bilo koji uređaj koji može pristupiti Usluzi, kao što je računar, mobilni telefon ili digitalni tablet.

Lični podaci su bilo koje informacije koje se odnose na identifikovanu ili identifikovanu osobu.

Usluga se odnosi na Veb-sajt.

Pružalac usluga znači bilo koje fizičko ili pravno lice koje obrađuje podatke u ime Kompanije. Odnosi se na treća lica ili pojedince zaposlene od strane Kompanije kako bi olakšali pružanje Usluge, pružali Uslugu u ime Kompanije, obavljali usluge vezane za Uslugu ili pomagali Kompaniji u analizi kako se Usluga koristi.

Podaci o korišćenju odnosi se na podatke prikupljene automatski, bilo generisane korišćenjem Usluge ili iz same infrastrukture Usluge (na primer, trajanje posete stranici).

Veb-sajt odnosi se na Internet Šteber, dostupno na internetstreber.com

Vi znači pojedinac koji pristupa ili koristi Uslugu, ili kompanija, ili drugo pravno lice u ime kojeg takav pojedinac pristupa ili koristi Uslugu, ako je primenljivo.

Prikupljanje i Korišćenje Vaših Ličnih Podataka

Tipovi Prikupljenih Podataka

Lični Podaci

Dok koristite Našu Uslugu, možemo Vas zamoliti da nam pružite određene lične podatke koji se mogu koristiti za kontaktiranje ili identifikaciju Vas. Lični podaci mogu uključivati, ali nisu ograničeni na:

 • Email adresa
 • Ime i prezime
 • Broj telefona
Podaci o Korišćenju

Podaci o Korišćenju se prikupljaju automatski dok koristite Uslugu.

Podaci o Korišćenju mogu uključivati informacije kao što su IP adresa Vašeg uređaja, tip pregledača, verzija pregledača, stranice naše Usluge koje posećujete, vreme i datum Vaše posete, vreme provedeno na tim stranicama, jedinstveni identifikatori uređaja i drugi dijagnostički podaci.

Kada pristupate Usluzi putem mobilnog uređaja, možemo automatski prikupljati određene informacije, uključujući, ali ne ograničavajući se na, tip mobilnog uređaja koji koristite, jedinstveni ID Vašeg mobilnog uređaja, IP adresu Vašeg mobilnog uređaja, mobilni operativni sistem, tip mobilnog internet pregledača koji koristite, jedinstvene identifikatore uređaja i druge dijagnostičke podatke.

Takođe možemo prikupljati informacije koje Vaš pregledač šalje kad god posetite našu Uslugu ili kada pristupate Usluzi putem mobilnog uređaja.

Tehnologije Praćenja i Kolačići

Koristimo Kolačiće i slične tehnologije praćenja za praćenje aktivnosti na Našoj Usluzi i čuvanje određenih informacija. Tehnologije praćenja koje koristimo uključuju beacone, tagove i skripte za prikupljanje i praćenje informacija i za unapređenje i analizu Naše Usluge. Tehnologije koje koristimo mogu uključivati:

 • Kolačiće ili Pregledačke Kolačiće: Kolačić je mala datoteka postavljena na Vaš uređaj. Možete naložiti Vašem pregledaču da odbije sve kolačiće ili da naznači kada se kolačić šalje. Međutim, ako ne prihvatite kolačiće, možda nećete moći koristiti neke delove naše Usluge. Ukoliko niste podesili Vaš pregledač tako da odbija kolačiće, naša Usluga može koristiti kolačiće.
 • Web Beacone: Određeni delovi naše Usluge i naši emailovi mogu sadržati male elektronske datoteke poznate kao web beacon-i (takođe poznati kao clear gifs, pixel tags, i single-pixel gifs) koji omogućavaju Kompaniji, na primer, da broji korisnike koji su posetili te stranice ili otvorili email i za druge povezane statistike web sajta (na primer, beleženje popularnosti određenog dela i verifikaciju integriteta sistema i servera).

Kolačići mogu biti “Persistentni” ili “Sesijski” Kolačići. Persistentni Kolačići ostaju na Vašem personalnom računaru ili mobilnom uređaju kada idete offline, dok se Sesijski Kolačići brišu čim zatvorite Vaš web pregledač. Više o kolačićima možete saznati na članku na sajtu TermsFeed.

Koristimo i Sesijske i Persistentne Kolačiće za svrhe navedene ispod:

 • Neophodni / Esencijalni Kolačići
  • Tip: Sesijski Kolačići
  • Administrirani od strane: Nas
  • Svrha: Ovi Kolačići su esencijalni za pružanje usluga dostupnih putem Web-sajta i omogućavanje korišćenja nekih njegovih funkcionalnosti. Pomažu u autentifikaciji korisnika i sprečavanju prevare u korišćenju korisničkih naloga. Bez ovih Kolačića, usluge koje ste zatražili ne mogu biti pružene, i Mi koristimo ove Kolačiće samo da bismo Vam pružili te usluge.
 • Politika Kolačića / Kolačići za Prihvatanje Obaveštenja
  • Tip: Persistentni Kolačići
  • Administrirani od strane: Nas
  • Svrha: Ovi Kolačići identifikuju da li su korisnici prihvatili upotrebu kolačića na Web-sajtu.
 • Kolačići Funkcionalnosti
  • Tip: Persistentni Kolačići
  • Administrirani od strane: Nas
  • Svrha: Ovi Kolačići omogućavaju da zapamtimo izbore koje pravite kada koristite Web-sajt, kao što je pamćenje Vaših podataka za prijavu ili jezičkih preferencija. Svrha ovih Kolačića je da Vam pruže više personalizovano iskustvo i da izbegnu da morate ponovo unositi Vaše preferencije svaki put kada koristite Web-sajt.

Za više informacija o kolačićima koje koristimo i Vašim izborima u vezi sa kolačićima, posetite našu Politiku Kolačića ili odeljak Kolačića u našoj Politici Privatnosti.

Korišćenje Vaših Ličnih Podataka

Kompanija može koristiti Lične Podatke za sledeće svrhe:

 • Za pružanje i održavanje naše Usluge, uključujući praćenje korišćenja naše Usluge.
 • Za upravljanje Vašim Nalogom: za upravljanje Vašom registracijom kao korisnika Usluge. Lični Podaci koje pružite mogu Vam omogućiti pristup različitim funkcionalnostima Usluge koje su Vam dostupne kao registrovanom korisniku.
 • Za izvršenje ugovora: razvoj, usklađivanje i preduzimanje kupoprodajnog ugovora za proizvode, stavke ili usluge koje ste kupili ili bilo kojeg drugog ugovora sa Nama putem Usluge.
 • Za kontaktiranje Vas: za kontaktiranje putem emaila, telefonskih poziva, SMS-a ili drugih ekvivalentnih oblika elektronske komunikacije, kao što su push obaveštenja mobilnih aplikacija u vezi sa ažuriranjima ili informativnim komunikacijama vezanim za funkcionalnosti, proizvode ili ugovorene usluge, uključujući sigurnosna ažuriranja, kada je to neophodno ili razumno za njihovu implementaciju.
 • Za pružanje Vama novosti, specijalnih ponuda i opštih informacija o drugim dobrima, uslugama i događajima koje nudimo, a koje su slične onima koje ste već kupili ili se raspitivali o njima, osim ako niste izabrali da ne primate takve informacije.
 • Za upravljanje Vašim zahtevima: za prisustvovanje i upravljanje Vašim zahtevima upućenim Nama.
 • Za poslovne transfere: možemo koristiti Vaše informacije za procenu ili sprovođenje spajanja, dezinvestiranja, restrukturiranja, reorganizacije, raspuštanja ili druge prodaje ili prenosa nekih ili svih Naših sredstava, bilo kao delatnost u stalnom poslovanju ili kao deo stečaja, likvidacije ili sličnog postupka, u kojem su Lični Podaci koje posedujemo o korisnicima naše Usluge među prenetim sredstvima.
 • Za druge svrhe: možemo koristiti Vaše informacije za druge svrhe, kao što su analiza podataka, identifikacija trendova korišćenja, određivanje efikasnosti naših promotivnih kampanja i za evaluaciju i unapređenje naše Usluge, proizvoda, usluga, marketinga i Vašeg iskustva.

Možemo deliti Vaše lične informacije u sledećim situacijama:

 • Sa Pružateljima Usluga: možemo deliti Vaše lične informacije sa Pružateljima Usluga za praćenje i analizu korišćenja naše Usluge, za kontaktiranje Vas.
 • Za poslovne transfere: možemo deliti ili prenositi Vaše lične informacije u vezi sa, ili tokom pregovora o bilo kakvom spajanju, prodaji imovine Kompanije, finansiranju ili akviziciji celokupnog ili dela našeg poslovanja drugoj kompaniji.
 • Sa povezanim subjektima: možemo deliti Vaše informacije sa našim povezanim subjektima, u kom slučaju ćemo od tih subjekata zahtevati da poštuju ovu Politiku Privatnosti. Povezani subjekti uključuju našu matičnu kompaniju i bilo koje druge podružnice, zajedničke poduhvate ili druge kompanije koje kontrolišemo ili koje su pod zajedničkom kontrolom sa Nama.
 • Sa poslovnim partnerima: Možemo deliti Vaše informacije sa našim poslovnim partnerima kako bismo Vam ponudili određene proizvode, usluge ili promocije.
 • Sa drugim korisnicima: Kada delite lične informacije ili na drugi način komunicirate u javnim područjima sa drugim korisnicima, te informacije mogu biti vidljive svim korisnicima i mogu biti javno distribuirane van mreže.
 • Uz Vaš pristanak: Možemo otkriti Vaše lične informacije za bilo koju drugu svrhu uz Vaš pristanak.

Zadržavanje Vaših Ličnih Podataka

Kompanija će zadržati Vaše Lične Podatke samo onoliko dugo koliko je potrebno za svrhe navedene u ovoj Politici Privatnosti. Zadržavaćemo i koristiti Vaše Lične Podatke onoliko koliko je potrebno da se uskladimo sa našim zakonskim obavezama (na primer, ako smo obavezni da zadržimo Vaše podatke da bismo se uskladili sa važećim zakonima), rešavamo sporove i sprovodimo naše zakonske ugovore i politike.

Kompanija će takođe zadržati Podatke o Korišćenju za interne analitičke svrhe. Podaci o Korišćenju se generalno zadržavaju kraći vremenski period, osim kada se ovi podaci koriste za jačanje sigurnosti ili poboljšanje funkcionalnosti Naše Usluge, ili smo zakonski obavezni da zadržimo ove podatke duži vremenski period.

Prenos Vaših Ličnih Podataka

Vaše informacije, uključujući Lične Podatke, obrađuju se u poslovnim prostorijama Kompanije i na bilo kojim drugim mestima gde se nalaze strane uključene u obradu. To znači da ove informacije mogu biti prenete na — i održavane na — računarima lociranim van Vaše države, pokrajine, zemlje ili druge državne jurisdikcije gde zakoni o zaštiti podataka mogu biti različiti od onih u Vašoj jurisdikciji.

Vaš pristanak na ovu Politiku Privatnosti nakon Vašeg podnošenja takvih informacija predstavlja Vaš pristanak na taj prenos.

Kompanija će preduzeti sve razumno potrebne korake kako bi osigurala da se Vaši podaci tretiraju sigurno i u skladu sa ovom Politikom Privatnosti i nijedan prenos Vaših Ličnih Podataka neće se obaviti organizaciji ili zemlji osim ako postoje odgovarajuće kontrole na mestu uključujući sigurnost Vaših podataka i drugih ličnih informacija.

Brisanje Vaših Ličnih Podataka

Imate pravo da izbrišete ili zatražite da Vam pomognemo u brisanju Ličnih Podataka koje smo prikupili o Vama.

Naša Usluga može Vam omogućiti brisanje određenih informacija o Vama iz same Usluge.

Možete ažurirati, izmeniti ili izbrisati Vaše informacije u bilo koje vreme prijavljivanjem na Vaš Nalog, ako ga imate, i posetom odeljka sa podešavanjima naloga koji Vam omogućava upravljanje Vašim ličnim informacijama. Takođe nas možete kontaktirati da zatražite pristup, ispravku ili brisanje bilo kojih ličnih informacija koje ste nam pružili.

Imajte na umu, međutim, da ćemo možda morati zadržati određene informacije kada imamo zakonsku obavezu ili zakonitu osnovu za to.

Otkriće Vaših Ličnih Podataka

Poslovne Transakcije

Ako je Kompanija uključena u spajanje, akviziciju ili prodaju imovine, Vaši Lični Podaci mogu biti preneti. Obavestićemo Vas pre nego što Vaši Lični Podaci budu preneti i postanu predmet različite Politike Privatnosti.

Primena Zakona

Pod određenim okolnostima, Kompanija može biti obavezna da otkrije Vaše Lične Podatke ako je to zahtevano zakonom ili kao odgovor na valjane zahteve javnih vlasti (npr. sud ili vladina agencija).

Ostali Zakonski Zahtevi

Kompanija može otkriti Vaše Lične Podatke u dobroj veri da je takva radnja neophodna za:

 • Usklađivanje sa zakonskom obavezom
 • Zaštitu i odbranu prava ili imovine Kompanije
 • Sprečavanje ili istraživanje mogućih zloupotreba u vezi sa Uslugom
 • Zaštitu lične sigurnosti korisnika Usluge ili javnosti
 • Zaštitu od pravne odgovornosti

Sigurnost Vaših Ličnih Podataka

Sigurnost Vaših Ličnih Podataka nam je važna, ali zapamtite da nijedan metod prenosa preko Interneta ili metod elektronskog skladištenja nije 100% siguran. Dok težimo da koristimo komercijalno prihvatljive sredstava za zaštitu Vaših Ličnih Podataka, ne možemo garantovati njihovu apsolutnu sigurnost.

Privatnost Dece

Naša Usluga ne obraća se nikome mlađem od 13 godina. Ne prikupljamo svesno lične podatke od bilo koga mlađeg od 13 godina. Ako ste roditelj ili staratelj i svesni ste da nam je Vaše dete pružilo Lične Podatke, kontaktirajte nas. Ako postanemo svesni da smo prikupili Lične Podatke od bilo koga mlađeg od 13 godina bez verifikacije roditeljskog pristanka, preduzimamo korake da uklonimo te informacije sa naših servera.

Ako moramo da se oslonimo na pristanak kao zakonsku osnovu za obradu Vaših informacija i Vaša zemlja zahteva pristanak roditelja, možemo zahtevati pristanak Vašeg roditelja pre nego što prikupimo i koristimo te informacije.

Linkovi ka Drugim Web-sajtovima

Naša Usluga može sadržati linkove ka drugim web-sajtovima koji nisu pod našim upravljanjem. Ako kliknete na link treće strane, bićete preusmereni na sajt te treće strane. Preporučujemo Vam da pregledate Politiku Privatnosti svakog sajta koji posetite.

Nemamo kontrolu nad i ne preuzimamo odgovornost za sadržaj, politike privatnosti ili prakse bilo kojih trećih strana ili usluga.

Izmene ove Politike Privatnosti

Možemo ažurirati našu Politiku Privatnosti s vremena na vreme. Obavestićemo Vas o svim izmenama postavljanjem nove Politike Privatnosti na ovoj stranici.

Obavestićemo Vas putem emaila i/ili istaknutog obaveštenja na našoj Usluzi, pre nego što izmena stupi na snagu i ažurirati datum “Poslednje ažuriranje” na vrhu ove Politike Privatnosti.

Preporučuje se da periodično pregledate ovu Politiku Privatnosti za sve izmene. Izmene ove Politike Privatnosti stupaju na snagu kada budu postavljene na ovoj stranici.

Kontaktirajte Nas

Ako imate bilo kakvih pitanja o ovoj Politici Privatnosti, možete nas kontaktirati putem email-a [email protected]